تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

عملیات اجرایی احداث تونل اسالم به خلخال

تاریخ شروع:

مهر 09، 1402

تاریخ پایان:

مهر 08، 1406

وضعیت:

در حال انجام

زمینه تخصصی:

حمل و نقل - تونل

کارفرما:

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

پیش زمینه:

-

نقش‌ها:

-

دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط