تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

بخش‌ها

سیستم حفاظت سیلاب

از آنجایی که سیل ها از پدیده های مخرب طبیعی هستند که دو میلیارد نفر بین سال های 1998 2017 (طبق سازمان بهداشت جهانی) تحت تأثیر آنها قرار گرفته اند، تأمین نمودن سیستم های محافظتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا خرابی های آنها را کاهش دهند. به همین خاطر ما تمرکزمان را بر ارائه خدمات در این زمینه قرار داده ایم.

ساخت این سیستم های محافظت از سیل در میان خدماتی هستند که ارائه می دهیم:

  • دیوارهای حائل
  • کانال های انحرافی
  • دیوارهای گابیونی
  • حوضچه های محبوس کننده
  • دیوارهای سنگ چین شده

پروژه‌های مرتبط