تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

بخش‌ها

آلودگی

آلودگی زمین و خاک می تواند باعث بوجود آمدن اثرات مضر بر جوامع انسانی و محیط زیست گردد. به همین خاطر شرکت تونل سد آریانا تأکید خود را بر ارائه راهکارهایی مانند طراحی و ساخت مکان های دفن زباله به منظور دفع مواد زائد قرار داده است. متخصصین شایسته ما در رشته های مختلف مهندسی محیط زیست، هیدرولوژی و مهندسی خاک سعی بر این دارند تا روش هایی را برای برخورد با معضلات زیست محیطی پیرامون دفع مواد زائد خطرناک پیدا کنند.

پروژه‌های مرتبط