تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

بخش‌ها

ترمیم رو سازی

از آنجا که بازسازی جاده ها هزینه بر است ، دولت ها سعی می کنند تمرکز بیشتری بر حفظ زیرساخت های موجود داشته باشند و یکی از راه حل های ممکن ، ترمیم روسازی است. تونل سد آریانا در زمینه روکش های سازه ای و غیر سازه ای تخصص دارد و مراحل ترمیم روسازی در آن شامل ارزیابی آسیب ، تعیین طرح اختلاط ، تامین مواد و ساخت سطوح قیری و بتنی است.

پروژه‌های مرتبط