تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

بخش‌ها

نیروگاه های آبی

در دو ده گذشته شرکت تونل سد آریانا در پروژه هایی در داخل ایران و کشورهای خارجی با ارزش بیش از میلیون ها دلار در زمینه نیروگاه های آبی کار کرده است. با توجه به محدودیت پتانسیل رشد این حوزه در ایران و با تکیه ‎دانش فنی، مهندسی و اجرایی خود تصمیم گرفتیم تا به حوزه نیروگاه‌های آبی در خارج از کشور وارد شویم. پروژه سد و نیروگاه آبی راغون می تواند میتواند نمونه ایی برجسته از پروژه های این شرکت باشد.

پروژه‌های مرتبط