تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

بخش‌ها

ایستگاه پمپاژ

به منظور انتقال آب به فواصل طولانی احتیاج به ساخت ایستگاه های پمپاژ بر اساس طرح های تأیید شده و مطالعات مربوطه می باشد. به همین خاطر ما تخصص در زمینه پروژه های زیربنای آبی را کسب کرده ایم و تمرکزمان در این رشته شامل خدمات زیر می شود:

  • مطالعات امکان سنجی، طراحی، ساخت و نوسازی ایستگاه های پمپاژ و سازه های مرتبط
  • ساخت و بازسازی کانال هایی که انتقال آب را از ایستگاه ها و به آنها انجام می دهند.

پروژه‌های مرتبط