تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

پروژه بازسازى سیستم آبیارى و زهکشى آریس ترکستان 1

تاریخ شروع:

بهمن 05، 1401

تاریخ پایان:

دی 11، 1403

وضعیت:

در حال انجام

زمینه تخصصی:

آب و محیط زیست - آبیاری

کارفرما:

کمیته منابع آب وزارت محیط زیست، زمین شناسی و منابع طبیعی جمهوری قزاقستان

پیش زمینه:

با توجه به گذشت بیش از 60 سال از ساخت سیستم آب رسانی آریس- ترکستان و نیاز به نوسازی توسط مشاور پروژه مورد بررسی قرار گرفت. طبق مطالعات انجام شده توسط مشاور، كشت و پرورش در منطقه آریس-تركستان (منطقه ایكان) عمدتاً از باغ های پنبه، ذرت علوفه ای، هندوانه و سیب و زردآلو و انگور تشکیل شده است. مساحت زمین تحت پوشش شبکه آبیاری و زهکشی تقریباً 10 هزار هکتار قرار دارد که بیش از 283 کیلومتر کانال آبیاری برای تأمین آب مزارع منطقه طراحی شده است. منطقه پروژه با جاده بزرگراه ابریشم متصل می شود که چین ، قزاقستان و روسیه را بهمراه دارد

نقش‌ها:

 • تخریب یا فرسایش و سازه های کنترلی.
 • کانال های آبیاری و کانال های زهکشی مملو از گل و لای.
 • تخریب یا فرسایش کانال های بتنی و کانالت ها (فلوم های جداشده)
 • چاه های تخلیه عمودی آسیب دیده یا غیرفعال، دروازه های کنترلی آسیب دیده، گمشده یا غیرقابل عمل.
 • تخریب سیستم های الکتریکی، بخصوص درب های کنترلی چاه های عمودی و فرسایش در بالا و پایین دست و پیش بند های در مسیرهای انحرافی
 • تعمیر رگلاتورهای سر کانال اصلی و متقاطع، تمرکز روی کارهای حفاظتی بالا دست و پایین دست و دروازه های کنترل.
 • بهبود ثانویه کانال های خروج اضطراری.
 • ترمیم یا بازسازی کانال های آبیاری بدون کانال و کانالهای زهکشی برای بازیابی ظرفیت های طراحی مورد نیاز.
 • ساخت آستر در مکان های کانال که خسارات زیاد در تراوش شناسایی شده است
 • تعمیرات یا تعویض بخش های بتنی کانال ، که از نوع پیش ساخته باشد
 • فلوم (کانالت) ، اسلب های عمودی یا شیب دار پیش ساخته ، یا آسترهای درجا ریخته شده
 • تعمیرات یا ساخت سازه های کنترل کانال شامل رگولاتورهای متقابل ، جعبه های برداشت و جعبه تقسیم
 • جایگزینی حفاری چاه های عمودی
 • تهیه هیدروپست ها برای بهبود اندازه گیری جریان و کالیبراسیون در مکان های مناسب ، به ویژه در نقاط تحویل آب به سیستم های سطح پایین تر تحت کنترل کشاورزان.
دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط