تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

پروژه‌ها

پروژه‌ها

پروژه مقاوم سازى پل هاى محور بافق بندر عباس قطعه 2 به منظور افزایش ظرفیت

تاریخ شروع:

دی 27، 1393

تاریخ پایان:

تیر 11، 1397

وضعیت:

در حال انجام

زمینه تخصصی:

حمل و نقل - جاده، پلها و بزرگراه ها

کارفرما:

شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران

پیش زمینه:

پروژه مسیر بافق – بندرعباس دارای 30 دستگاه پل می باشد که 28 دستگاه آن در محدوده شهر بندرعباس و 2 دستگاه مهم آن که پل های فلزی کیلومتر 1032 و 1035 در محدوده شهر رفسنجان واقع می باشد. این دو پل از نظر استراتژیک مهمترین پل های بافق- بندرعباس بوده و اهمیت آن ها در این شاهراه حیاتی راه آهن نشان از اهمیت فوق العاده پل ها بوده وپایایی و دوام این پل ها از نظر بهره برداری رابطه مستقیم با سلامت خط دارد. لذا بالا بردن عمر و دوام پل ها ،در واقع عمر و دوام خط آهن بافق بندر عباس را افزایش می دهد.

نقش‌ها:

  •  ترمیم و بازسازی
  • مقاوم سازى لرزه اى 
  • افزایش ظرفیت باربرى پل هاى محور
دانلود اسناد مناقصه

پروژه‌های مرتبط