تونل سد آریانا

در حال بارگذاری

بخش‌ها

بخش‌ها

زیرساخت فرودگاه

امروزه حمل و نقل یکی از مهمترین ابعاد زندگی می باشد. فرودگاه ها ، حمل و نقل و توسعه شهری را تسهیل می کنند. در همین راستا قابلیت های توسعه شهری در شرکت تونل سد آریانا بخشهایی از صنعت ساخت و ساز را در بر می گیرد. ما خدمات ساخت و ساز زیرساخت های هواپیمایی را ارائه می دهیم. تخصص ما شامل برنامه ریزی، طراحی، ساخت و نگهداری فرودگاهها و تسهیلات مربوطه و همچنین توسعه سیستمهای مدیریتی و برنامه های تدارکات برای بخش فرودگاهی را شامل می شود.

پروژه‌های مرتبط