بهسازی سیستم آبیاری و زهکشی آریس - ترکستان 1 - قزاقستان
هدف اصلی این پروژه بهسازی کانال آبیاری و زهکشی موجود از منطقه آریس تا منطقه ترکستان واقع در کشور قزاقستان می باشد.
در دست اجرا
1397/09/24
1398/12/27
آریس-ترکستان - قزاقستان
آریس-ترکستان-خرداد 98
آریس-ترکستان-خرداد 98
آریس-ترکستان-خرداد 98
آریس-ترکستان-خرداد 98
آریس - ترکستان 1
آریس - ترکستان 1
آریس - ترکستان 1
آریس - ترکستان 1
آریس - ترکستان 1
آریس - ترکستان 1
آریس - ترکستان 1
آریس - ترکستان 1
آریس - ترکستان 1
آریس - ترکستان 1
آریس - ترکستان 1
آریس - ترکستان 1
کار فرما
کمیته منابع آب وزارت کشاورزی جمهوری قزاقستان
اهداف طرح
بهسازی کانال آبیاری و زهکشی موجود از منطقه آریس تا منطقه ترکستان واقع در کشور قزاقستان

ارتباط با ما

دفتر مرکزی

  • میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی،
    خیابان اتحاد، پلاک 11

  •  02188616800      
  •  02140883922