/ درباره آریانا / تعهد به محیط زیست

تعهد به محیط زیست

environmental policy

در دنیای امروز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی به عنوان یک روش کارآمد با شناسایی توأمان محیط، آثار و پیامدهای ناشی از فعالیت‌های یک طرح یا پروژه بر اجزای محیط‌زیست، نقشی اساسی بر خود گرفته و نتایج حاصل از آن راهکارهایی برای ارتقای سازگاری و دستیابی به اهداف توسعه پایدار فراهم می‌کند.

شرکت تونل سد آریانا در کنار انجام پروژه های بزرگ عمرانی، همواره به محافظت از محیط زیست نگاه ویژه ای داشته است. ما انطباق بین الزامات مشتریان و محیط زیست را به عنوان یک استاندارد در انجام و تکمیل پروژه ها در نظر میگیریم.

اهداف مدیریت سبز در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای، ارائه خدمات با کمترین اثر زیست‌محیطی و تعهد به اصول حفاظت از محیط زیست،  پایه های فرهنگ سازمانی در شرکت تونل سد آریانا می باشد. کلیه کارکنان و پرسنل شرکت نسبت به الزامات زیست محیطی در هر پروژه آگاهی کامل دارند و برای هر یک از پروژه های جاری در سازمان، برنامه ریزی و نظارت مناسب در راستای تعهد به الزامات محیط زیستی در هر پروژه انجام می گردد.


TheEnvironment_1

TheEnvironment_2

ارتباط با ما

دفتر مرکزی

  • میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی،
    خیابان اتحاد، پلاک 11

  •  02188616800      
  •  02140883922