تقدیرنامه ها

تقدیرنامه ناحیه ماختارال قزاقستان - زبان قزاقی

تقدیرنامه ناحیه ماختارال قزاقستان - زبان قزاقی

تقدیرنامه ناحیه ماختارال قزاقستان

تقدیرنامه ناحیه ماختارال قزاقستان

تقدیرنامه آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

تقدیرنامه آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

تقدیرنامه دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران جهت صادرکننده ی نمونه ی ملی

تقدیرنامه دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران جهت صادرکننده ی نمونه ی ملی

تقدیر نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت صادرکننده نمونه ملی سال 1396

تقدیر نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت صادرکننده نمونه ملی سال 1396

تقدیر نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت صادرکننده نمونه ملی سال 1397

تقدیر نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت صادرکننده نمونه ملی سال 1397

تقدیر نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت صادرکننده نمونه ملی سال 1398

تقدیر نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت صادرکننده نمونه ملی سال 1398

تقدیرنامه بانک توسعه صادرات ایران 98

تقدیرنامه بانک توسعه صادرات ایران 98

تقدیرنامه اتاق بازرگانی

تقدیرنامه اتاق بازرگانی

تقدیرنامه بانک سپه

تقدیرنامه بانک سپه

تقدیر نامه وزارت نیرو به عنوان صادرکننده نمونه ملی در بخش آب و برق سال 1398

تقدیر نامه وزارت نیرو به عنوان صادرکننده نمونه ملی در بخش آب و برق سال 1398

تقدیر نامه وزارت نیرو از مهندس موسوی بابت پروژه احداث سد کارون 3

تقدیر نامه وزارت نیرو از مهندس موسوی بابت پروژه احداث سد کارون 3

تقدیرنامه کرج پروژه تقاطع کاج

تقدیرنامه کرج پروژه تقاطع کاج

صادرکننده پیشرو از سوی وزارت نیرو سال 1395

صادرکننده پیشرو از سوی وزارت نیرو سال 1395

گواهینامه عضویت انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

گواهینامه عضویت انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

تقدیرنامه راغون 2018

تقدیرنامه راغون 2018

تقدیرنامه سد و نیروگاه سنگ توده1

تقدیرنامه سد و نیروگاه سنگ توده1

تقدیرنامه احداث جاده شاغون-ذیغر

تقدیرنامه احداث جاده شاغون-ذیغر

ارتباط با ما

دفتر مرکزی

  • میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی،
    خیابان اتحاد، پلاک 11

  •  02188616800      
  •  02140883922