جمع آوری و هدایت آب های سطحی منطقه اخترآباد
جمع آوری و هدایت آب های سطحی منطقه اخترآباد-شعبان آباد-ولی عصر و منشعبات ، کارفرما شهرداری کرج
در دست اجرا
1396/01/05
1397/05/23
اخترآباد
اخترآباد
اخترآباد
اخترآباد
اخترآباد
اخترآباد
شهرداری کرج
10 ماه معادل 300 روز
استان البرز-شهر کرج-منطقه اخترآباد ، شعبان آباد ، ولی عصر

ارتباط با ما

دفتر مرکزی

  • ونک پارک ، خیابان شیراز جنوبی ، خیابان

    زرتشتیان ، پلاک 1 ، طبقه 1 ، واحد1

  • 02188214391 - 02188214394  
  • 43853988