جمع آوری و هدایت آب های سطحی منطقه اخترآباد
جمع آوری و هدایت آب های سطحی منطقه اخترآباد-شعبان آباد-ولی عصر و منشعبات ، کارفرما شهرداری کرج
وضعیت طرح : در دست اجرا
تاریخ ثبت طرح : 1396/01/05
تاریخ به روز رسانی : 1396/02/12
کار فرما
شهرداری کرج
زمانبندی طرح
10 ماه معادل 300 روز
موقعیت جغرافیایی
استان البرز-شهر کرج-منطقه اخترآباد ، شعبان آباد ، ولی عصر
پیمانکار اصلی
شرک تونل سد آریانا
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تونل سد آریانا می باشد.