احداث کلکتور خیابان شهید بهشتی و بلوار جمهوری
احداث کلکتور جمع آوری آبهای سطحی خیابان شهید بهشتی و بلوار جمهوری
وضعیت طرح : در دست اجرا
تاریخ ثبت طرح : 1393/04/07
تاریخ به روز رسانی : 1395/03/23
آلبوم
بهشتی5
بهشتی 4
بهشتی3
بهشتی2
بهشتی1
beheshi10
beheshti9
beheshti8
beheshti7
beheshti6
beheshti5
4beheshti
beheshti2
beheshti3
1beheshti
beheshti
کار فرما
شهرداری کرج
زمانبندی طرح
مدت اجرا : 8 ماه
موقعیت جغرافیایی
استان البرز- کرج خیابان شهید بهشتی
پیمانکار اصلی
شرکت مهندسی تونل سد آریانا
نحوه سرمایه گذاری
مبلغ آخرین صورت وضعیت (10394 م ر)
توضیحات
مشاور : سازمان عمران شهرداری - کرج
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تونل سد آریانا می باشد.