مدیران ارشد

نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
علی موسوی رحیمیمدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
پست الکترونیکی:
شهیار داوری فردعضو هیئت مدیره و مدیر ناحیه تاجیکستان
پست الکترونیکی:
آدرس:

مشاهده رزومه
بابک نوروزیعضو هیئت مدیره و معاونت پشتیبانی
تلفن داخلی: 154
پست الکترونیکی:
اوژن طهماسبیمعاونت اجرایی
تلفن داخلی: 155
پست الکترونیکی:
بهمن غلامیمعاونت فنی و مهندسی
تلفن داخلی: 160
پست الکترونیکی:
اسماعیل فراهانیمدیر مالی
تلفن داخلی: 301
پست الکترونیکی:
معین پور یزدان خواهمدیر پروژه ی سد راغون تاجیکستان
پست الکترونیکی:
علی اصغر ضیامدیر پروژه ی پل های قطعه بافق-بندرعباس
پست الکترونیکی:
سعید عباسلومدیر پروژه ی پارک بزرگ تبریز و سیل بند عظیمیه کرج
تلفن داخلی: 153
پست الکترونیکی:
محسن آریانپورمدیر پروژه ی بهسازی پل های راه آهن ساوه-اسلامشهر
تلفن داخلی: 156
پست الکترونیکی:
غلامرضا پیشقدممعاونت مالی - اداری ناحیه تاجیکستان
پست الکترونیکی:
مهیار شیخ حسنیمدیر ماشین آلات و پشتیبانی
تلفن داخلی: 152
پست الکترونیکی:
اسماعیل شهبازیانبازرس شرکت
پست الکترونیکی:
مجتبی شهرابیحسابرس داخلی و مشاور مالی مدیر عامل
پست الکترونیکی:
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تونل سد آریانا می باشد.