خدمات مشاوره و مهندسی

​(توسط شرکت های تابعه)

Engineering Consulting Co. 


بر اساس سیاست گذاری و برنامه های تدوین شده توسط شرکت آریانا، این شرکت با بهره گیری از نیروهای مجرب با سوابق درخشان در پروژه های بزرگ و استفاده از  به روزترین فن آوری های مهندسی، قابلیت ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه پروژه های مختلف در سطح کشور و پروژه های خارج از کشور را دارا می باشد.

مهمترین زمینه های تخصصی:

·         ارائه خدمات مهندسی

·         ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه ها

 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تونل سد آریانا می باشد.