خط مشی ایمنی


 safety policy

 

ایمنی در حین اجرای کار در تمام پروژه ها در اولویت قرار دارد. در کلیه سطوح سازمانی شرکت، آگاهی کامل نسبت به موضوع ایمنی وجود داشته و کلیه پرسنل متعهد به رعایت الزامات ایمنی بر اساس استانداردهای روز دنیا می باشند. برهمین اساس برنامه های مدیریت سلامت و ایمنی در تمامی پروژه های این شرکت تهیه و اجرا می گردد. این برنامه در راستای محافظت عوامل اجرایی پروژه ها است.

 

موارد کلیدی برنامه های ایمنی در پروژه ها عبارتند از:

آگاهی و تعهد به رعایت ایمنی توسط پرسنل

آموزش مستمر ایمنی در پروژه ها   

تهیه و اجرای دستورالعمل سلامت و ایمنی   

برنامه ممیزی و آزمون ایمنی کلیه پرسنل     

آموزش و توجیه پرسنل تازه کار قبل از ورود به بخش اجرایی     

سیستم تحلیل حوادث محیط کار برای تمام پروژه ها               

برنامه خاص ایمنی و سلامت برای کلیه پروژه ها و به تناسب نوع پروژه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تونل سد آریانا می باشد.