» درباره آریانا » خط مشی کیفی

 خط مشی کیفی

qulity

 خط مشی کیفیت شرکت مهندسی تونل سد آریانا، بر اساس سیاست های بلند مدت در جهت تامین رضایت  مشتری و بهبود   مستمر و برای نیل به اهداف ذیل تدوین شده است:

 • انجام به موقع تعهدات قراردادی با کیفیت مناسب و در چارچوب بودجه و زمانبندی تعیین شده
 • ایجاد سیستم پیشنهادات در راستای بهبود مشارکت کارکنان
 • تعهد به آموزش و بهبود مستمر
 • شناسایی عوامل موثر بر کیفیت در تمامی مراحل طراحی ، تدارکات و اجرای پروژه ها
 • افزایش رضایتمندی کارکنان از طریق بهبود مهارت ها و ارتقای دانش فنی کارکنان و نیز اجرای سیستم های
  ارزیابی عملکرد
 • رعایت استانداردهای تعیین شده از سوی کارفرما و مراجع قانونی و معتبر ملی و بین المللی و انجام انواع پایش
  ها و بررسیهای کیفی مورد نیاز در تمامی مراحل پروژه و حصول اطمینان از انطباق عملکرد با مشخصه ها و معیارهای تعیین شده

ارتباط با ما

دفتر مرکزی

 • ونک پارک ، خیابان شیراز جنوبی ، خیابان

  زرتشتیان ، پلاک 1 ، طبقه 1 ، واحد1

 • 02188214391 - 02188214394  
 • 43853988