منابع انسانی

hrr

با ارزش ترین سرمایه هر شرکتی نیروی انسانی است که صرفا با هزینه های بالا قابل حصول نمی باشد و نیاز به صرف زمان و مدیریت هوشمندانه و صادقانه است. اعتبار و موفقیت ما ناشی از یکپارچگی و فداکاری نیروی انسانی در اجرای کار و تخصص آنها در زمینه توجه به کیفیت و ایمنی می باشد. کلیه کارکنان شرکت از سطح عملیاتی تا سطح مدیران ارشد، دارای تجربه و تعهد بالا جهت اجرای پروژه ها در بالاترین سطح کیفی مورد نیازهستند. نوآوری و مهارت و هماهنگی و آموزش مداوم باعث کسب اعتباردر صنعت ساخت و ساز شده است.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت تونل سد آریانا می باشد.