» درباره آریانا » تعهد به محیط زیست

تعهد به محیط زیست

تعهد به محیط زیست

environment 1

شرکت آریانا در کنار انجام پروژه های بزرگ عمرانی، همواره به محافظت از محیط زیست نگاه ویژه ای داشته است. ما انطباق بین الزامات مشتریان و محیط زیست را به عنوان یک استاندارد در انجام و تکمیل پروژه ها در نظر میگیریم.

تعهد به اصول حفاظت از محیط زیست، یکی از پایه های فرهنگ سازمانی در شرکت آریانا می باشد. کلیه کارکنان و پرسنل شرکت نسبت به الزامات زیست محیطی در هر پروژه آگاهی کامل دارند و برای هر یک از پروژه های جاری در سازمان آریانا، برنامه ریزی و نظارت مناسب در راستای تعهد به الزامات محیط زیستی در هر پروژه انجام می گردد.

ارتباط با ما

دفتر مرکزی

  • ونک پارک ، خیابان شیراز جنوبی ، خیابان

    زرتشتیان ، پلاک 1 ، طبقه 1 ، واحد1

  • 02188214391 - 02188214394  
  • 43853988